Find din støvsugerpose ved hjælp af to trin!
Forside  >  Melitta Gruppen
Risikofaktor for husstøv

Risikofaktor for husstøv

Ikke så harmløst, som du tror

Irriterende, ubehageligt og usundt - alle hjem har problemer med husstøv.

Hvad mange mennesker ikke indser er, at støvpartikler består af milliarder af dele, hvoraf den største andel er fint støv. Disse små støvkorn er alt andet end uskadelige for dit helbred. De omfatter pollen, husmidefæces, bakterier og svampesporer. De fine støvpartikler kan trænge dybt ned i dine lunger og irritere luftvejssystemet. Det er ikke kun et problem for mennesker med allergi, men også for raske mennesker. Læse mere om, hvordan du kan beskytte dig mod husstøv eller se vores video nu. video now.


Hvorfor kan fint støv være skadeligt for dit helbred?Blandt andet består fint støv af pollen, midefæces, bakterier og svampesporer. Jo finere støvet er, jo mere farligt er det for helbredet.

Fint støv påvirker ikke kun mennesker med allergi, det kan også forårsage respiratorisk sygdom hos raske mennesker. Det er især farligt for babyer, små børn og mennesker med allergi. Når børn vokser, kan lungevævet blive kraftigt påvirket.Hvis du støvsuger derhjemme, antager du, at dit hjem er rent. Men kun de færreste ved, at det fine støv også støvsuges op og derefter frigives igen, når støvet bortskaffes. Hvilket støvsugersystem kan beskytte dig bedst mod dette?


Swirl bad to testinstitutter om at måle luftforureningen ved tømning af støvsugere - ved hjælp af udvalgte modeller med og uden støvsugerposer. Her er resultaterne:

Poseløse støvsugere udleder flere fine partikler, når de tømmes og rengøres, end modeller med poser. Eksperter har målt op til ti gange højere støvkoncentrationer i luften, end når der anvendes udstyr med støvsugerposer.

Der blev målt tre gange så mange usunde bakterier, mug og midefæces i luften under bortskaffelsen fra poseløse støvsugere.

Når der bortskaffes støv via en Swirl® støvsugerpose, er du mindre i kontakt med fint støv, bakterier, allergener og mug. Det giver også mindre arbejde på grund af den lavere kapacitet af støvopsamleren i poseløse støvsugere, som du skal tømme og rengøre mindst 8 gange oftere.Hvordan kan du beskytte dit helbred?

Reducér kontakten med støv til et minimum og hold dit hjem rent. Hvis du støvsuger dit hjem jævnligt, holder du niveauet af fint støv nede på et minimum.

En støvsuger med pose har den fordel, at den holder allergenerne i fint støv samlet i posen - så selv om du bortskaffer posen, vil det ikke forårsage mere skade.

Støvsugerposer fra Swirl® hjælper til at opnå det bedste resultat for:

Anti-allergenfiltrering:

De fine filtreringslag opbevarer ikke kun normalt husstøv, men også allergifremkaldende fint støv, såsom pollen, svampesporer, midefæces og bakterier sikkert i posen.

Hygiejnisk bortskaffelse:

Støvsugerposerne har Dirtlock lukning. Dette giver dig mulighed for at bortskaffe posen, uden der undslipper meget støv eller snavs. Støvet forbliver, hvor det skal: I posen.

Mindre arbejde:

Når der bortskaffes støv fra en Swirl® støvsugerpose, er du mindre i kontakt med fint støv, bakterier, allergener og mug. Det giver også mindre arbejde på grund af den lavere kapacitet af støvopsamleren i poseløse støvsugere, som du skal tømme og rengøre mindst 8 gange oftere.

Husstøv kort fortalt
5 tip om et rent og sundt hjem

5 tip om et rent og sundt hjem

Reducér fint støv.

Ved madlavning udtrækker din emhætte de fleste af de fine støvpartikler. Pollenskærme i dine vinduer forhindrer støv i at komme ind i dit hjem.

Intelligent udluftning.

Udluftning ved at lade dine vinduer stå på vid gab i ti minutter tillader mindre støv, udstødningsgasser og snavs i at komme ind, end hvis du lader dine vinduer stå åbne i længere perioder.

Øg fugtigheden.

Støv spredes langsommere, når luften er mindre tør. Planter og vaser med vand i nærheden af dine radiatorer hjælper på dette.

Undgå støvsamlere.

Dekorationer, tunge tæpper og gardiner tiltrækker støv. Hvis du ikke ønsker disse helt fjernet, skal du støve af og rengøre tekstiler jævnligt.

Rent i den rette rækkefølge.

Støvsugere med partikelfiltre og Swirl® støvsugerposer gør støvsugning mere effektiv og sundere.  Det er også godt at støvsuge først og derefter støve af. Ellers hvirvles støvet op fra gulvet og vil sætte sig på overfladerne igen.

Yderligere læsning

Hvor højt er forureningsniveauet af fint støv, som vi udsættes for hver gang vi bortskaffer støv eller rengør og vedligeholder vores støvsuger?

Det var de spørgsmål, der blev stillet i to undersøgelser udført af SGS Institut Fresenius og GmbH & Co. KG for Swirl®. Eksperterne testede støv- og kimforureningen med forskellige typer støvsugere - støvsugere med og uden poser.

DMT resultatet viste, at støvforureningen under tømning af poseløse støvsugere var over fem gange højere end for støvsugere med pose - selv 20 minutter efter bortskaffelsen af støvet var forureningen stadig tre gange højere. Når et poseløst apparat blev tømt, målte DMT en spidsværdi for forurenet fint støv, der var ti gange højere. I en kort periode fandt DMT, at der blev udledt 800 mikrogram fint støv pr. kubikmeter. Dette svarer til 16 gange de europæiske grænser sat for fint støv pr. kubikmeter luft (50 mikrogram pr. dag) og overstiger værdierne i myldretiden på Stuttgarts travleste vej: I krydset ved Neckartor blev der målt cirka 146 mikrogram pr. kubikmeter.

I henhold til SGS Institut Fresenius har poseløse støvsugere også en lavere kapacitet, hvad angår støvopsamler, og skal derfor tømmes og rengøres mindst otte gange oftere, hvorved brugere også oftere udsættes for forurening af fint støv. SGS Institut Fresenius målte endvidere tætheden af mug og bakterier i støvsugere - og kom til følgende resultat: Den mikrobielle forurening af apparat og filter er klart målbare i poseløse støvsugere.

I henhold til DMT var koncentrationen af bakterier og mug i luften under bortskaffelsen af støv fra poseløst udstyr også omkring tre gange højere, end når der blev anvendt en støvsugerpose Der blev fundet mideallergener tre en halv gang så ofte.